kurs Python

https://www.langolian.pl/kurs-python

Szkolenia z najlepszego języka programowania oferowane w Langolian
Kursy Python proponowane w Langolian są skierowane dla osób interesujących się nimi, które chciałyby podnosić swoje umiejętności lub nauczyć wszystkiego od kwestii podstawowych. Zwykle na kurs Python decydują się programiści, naukowcy i statystycy. W trakcie kursu duży nacisk kładziony jest na naukę składni, zastosowanie najważniejszych bibliotek, a także na dopasowanie użytecznych opcji. Zajęcia uzupełniane są praktycznymi ćwiczeniami. Mogą odbyć się w filii Langolian lub w firmie klienta.

https://www.langolian.pl/kurs-python