pompy ciepła świdnica

https://kivvi.pl

Obecnie aktualne normy względem zapotrzebowania na energię cieplną są coraz bardziej restrykcyjne. Miernikiem, jaki wpływa na ocenę tego wskaźnika jest ilość energii pomocna do ogrzania jednego metra kwadratowego przestrzeni użytkowej. W wypadku obiektów wznoszonych w latach minionych, wskaźnik ten oscylował zazwyczaj w okolicach 120 kWh. Chwilowo niemniej jednak wymagania względem jego wysokości są niemało pokaźniejsze i niezbędne są inne pompy ciepła świdnica. Nowoczesne budownictwo pragnie obszernego modernizowania zarówno systemów budowania, jak oraz stosowania współczesnych systemów ogrzewania.

https://kivvi.pl